Правила бонусної програми лояльності «АППАЛУЗА»

Дані Правила визначають офіційні умови участі в бонусній програмі лояльності «АППАЛУЗА» та обсяг прав і обов’язків Організатора та Учасника програми.

1.      Основні терміни та визначення

1.1. «Організатор програми» - юридична особа, яка організувала програму та володіє винятковими правами на управління та розвиток програми, а також її уповноважені представники. Організатором програми є Кінно-спортивний магазин «АППАЛУЗА».

1.2.«Програма» - бонусна програма лояльності «АППАЛУЗА», яка є комплексом дій і заходів, що надають Учаснику можливість отримувати та використовувати бонуси при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою.

 

1.3. «Учасник програми» / «Учасник» – фізична особа, яка надала свою згоду на участь у програмі шляхом заповнення та підписання анкети, однозначно погоджується з Правилами програми та немає будь-яких обмежень щодо такої участі.

1.4. «Бонусна картка» / «картка» - неплатіжна пластикова картка, випущена Організатором програми, що надається Учаснику на умовах, передбачених програмою та має унікальний  у рамках програми номер, що дозволяє ідентифікувати Учасника для участі у програмі.

1.5.«Анкета» - реєстраційна форма, що заповнюється Учасником і є підтвердженням бажання особи стати Учасником програми, а також підтвердженням згоди Учасника з Правилами програми і згоди на зберігання, обробку будь-якими способами та використання Організатором програми персональних даних Учасника, що знаходяться в анкеті.

1.6.«Рахунок Учасника» - сукупність даних в обліковій системі Організатора програми, що містить інформацію про Учасника програми та інформацію про отримані і використані Учасником бонуси.

1.7.«Бонус» - умовна одиниця виміру у програмі, що нараховується на рахунок Учасника та може бути використана Учасником при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою.

 

2.      Правила участі та реєстрації в програмі

2.1.Учасником програми можна стати, отримавши бонусну картку та заповнивши анкету, в порядку, передбаченому Правилами програми.

2.2.Учасник може отримати бонусну картку та відповідний їй рахунок Учасника в наступних випадках:

-       При купівлі товару на суму від 1000 грн;

2.3.Бонусна картка є власністю Організатора програми та надається Учаснику на період проведення програми. Бонусна картка не підлягає поверненню та/або обміну.

2.4.Учасник програми має право зареєструвати для себе тільки одну бонусну картку. У разі, якщо учасник має декілька карток, Організатор програми залишає за собою право перерахувати бонуси, які були отримані з цих карток, на одну бонусну картку Учасника програми.

2.5.Разом із бонусною карткою Учаснику програми видається анкета, яка має бути повністю і розбірливо заповнена, підписана Учасником та надана Організатору програми. Анкета має містити достовірні дані. Анкета вважається недійсною та не може бути зареєстрована у програмі, якщо вона не містить підпису Учасника програми.

2.6.Учасник програми має право використовувати бонуси при здійсненні покупок лише у випадку заповнення всіх обов’язкових полів анкети та після обробки заповненої анкети Організатором програми.

2.7.З моменту заповнення та підписання анкети Учасник підтверджує, що він ознайомився і погодився з Правилами участі в програмі та змінами, що можуть до них вноситись, і  зобов'язується їх виконувати.

2.8.Учасник має право припинити свою участь у програмі в будь-який час шляхом написавши листа за електронною адресою appalooza.ua@gmail.com. Після того, як Організатор програми отримає таке повідомлення, членство Учасника в програмі припиняється, картка та рахунок Учасника блокуються, а бонуси анулюються.

2.9.У випадку втрати, викрадення, пошкодження бонусної картки Учаснику необхідно надіслати повідомлення на електронну адресу appalooza.ua@gmail.com для блокування картки. Блокування картки можливе тільки за умови, якщо Учасник знає номер картки та/або прізвище, ім’я, по-батькові та інші персональні дані, що  заповнювались Учасником в анкеті для участі в програмі. Після блокування картки Учасник має звернутися з номером заблокованої картки в магазин «АППАЛУЗА», з паспортом або іншим посвідченням особи, що містить фотографію та придбати нову бонусну картку ( 10 грн.). Перенесення бонусів зі старої картки на нову може бути здійснене лише після перевірки особи Учасника та у випадку відповідності персональних даних у заяві та в анкеті, що раніше заповнювалась для участі у програмі.

2.10.                   Організатор програми залишає за собою право призупинити або припинити участь у програмі будь-якого Учасника програми без попереднього повідомлення шляхом вилучення картки, блокування картки та рахунку Учасника, анулювання накопичених бонусів у випадках, якщо Учасник:

- Порушує Правила програми та/або інші угоди між Учасником і Організатором програми;

- Надає Організатору програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

- Здійснює шахрайські та/або недобросовісні дії з карткою та/або балансом бонусів. Наявність шахрайських та/або недобросовісних дій може бути визначена одноосібно Організатором програми та не підлягає  оскарженню.

2.11.                   Організатор програми не несе відповідальності за несанкціоноване використання бонусної картки Учасника третіми особами.

2.12.                   Учасник може ознайомитися з Правилами бонусної програми на сайті Організатора та у куточку споживачів в магазині «АППАЛУЗА».

 

3.      Правила нарахування бонусів

3.1.Учасник програми при здійсненні покупок накопичує бонуси, які згодом можуть бути використані відповідно до Правил програми.

3.2.Нарахування бонусів здійснюється виключно за власні покупки Учасника програми за умови обов’язкового надання власної бонусної картки.

3.3. Учасник отримує бонус у розмірі 3% від покупки товару на суму від 1000 грн. Відсоток бонусу зростає на 1% після придбання товару на кожні 5000 грн.
3% - від 1000 грн
4% - від 5000 грн
5% - від 10000 грн
6% - від 15000 грн
7% - від 20000 грн
8% - від 25000 грн
9% - від 30000 грн
10% - від 40000 грн Для отримання бонусної ставки 10% - необхідно придбати товар на суму 40000 грн (і більше).
Якщо учасник програми не робить покупки на протязі року – бонуси анулюються, а  бонусна ставка знижується на 2%. 


 

3.4.При розрахунку бонусів за покупку здійснюється округлення копійок у бонусах відповідно до стандартних математичних правил.

3.5. Бонуси накопичуються впродовж всього періоду проведення програми (при умові здійснення покупок на протязі року).

3.6.При розрахунку Учасником через термінал або безготівковому розрахунку, сума бонусів зменшується на 3%.

3.7.Після закінчення терміну дії бонусів вони анулюються і не підлягають подальшому використанню та/або відновленню.

3.8.Бонуси не нараховуються на частину чеку, що сплачена бонусом та/або подарунковим сертифікатом, а також на товари, задіяні в інших акціях, та на товари, надані під реалізацію( підкови, корма, вітаміни, журнали та ін..)

3.9.Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування бонусів та перелік товарів, при купівлі яких бонуси не нараховуються.

3.10.                   Організатор має право списувати з рахунку Учасника програми бонуси, зараховані помилково, пов’язані з покупкою, що була скасована, у випадку повернення товару, а також у разі виявлення шахрайства та/або недобросовісних дій з карткою та/або балансом бонусів.

3.11.                   У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, нараховані за товар бонуси списуються з бонусної картки.

 

4.      Правила використання бонусів

4.1.Учасник програми має право використовувати бонуси, накопичені на його рахунку Учасника, як знижку при купівлі товарів у магазині «АППАЛУЗА».

4.2.Використання бонусів здійснюється виключно за умови надання Учасником власної бонусної картки.

4.3.Використання бонусів здійснюється за наступною формулою:

1 бонус = 1 гривня знижки.

4.4.Використання бонусів можливо тільки у випадку, якщо Учасник програми заповнив всі обов’язкові поля анкети, підписав іі та надав Організатору програми, а Організатор обробив заповнену анкету в строки, передбачені даними Правилами.

4.5.Учасник програми може використати при купівлі товарів тільки доступні для використання бонуси. Сума бонусів, яка може бути використана в одному чеку, визначається Учасником програми в залежності від кількості доступних для використання бонусів на рахунку Учасника та суми чеку. Кожен бонус може бути використаний лише один раз.

4.6.Організатор залишає за собою право змінювати умови використання бонусів.

4.7.Бонуси не мають готівкового вираження та не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті.

4.8.Бонуси, що нараховані на рахунок Учасника, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому Правилами програми.

4.9.У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, сума  бонусів, що були використані при купівлі товару, повертається на рахунок Учасника.

4.10.                   Учасник програми має можливість перевірити суму накопичених на рахунку Учасника бонусів та термін їх дії, зателефонувавши на номер (044) 587-5783 та назвавши номер картки та/або прізвище, ім’я, по-батькові та інші персональні дані, що  заповнювались Учасником в анкеті для участі в програмі

 

 

5.      Привілеї та участь в акціях

5.1.В рамках програми Учасник має можливість отримувати додаткові бонуси, беручи участь у спеціальних пропозиціях та/або акціях, які пропонує Організатор програми на умовах, визначених Організатором.

5.2.Правила нарахування та розмір додаткових бонусів Організатор регламентує в умовах спеціальних пропозицій та/або акцій.

5.3.Нарахування додаткових бонусів здійснюється виключно у випадку виконання умов спеціальної пропозиції та/або акції і надання Учасником власної бонусної картки.

 

6.             Інші умови

6.1.Організатор програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила програми в будь-який час, попередньо повідомивши Учасника програми про внесення таких змін не пізніше ніж за 10 календарних днів до набрання їх чинності, шляхом розміщення відповідної інформації у магазині «АППАЛУЗА» та/або на сайті Організатора.

6.2.Організатор залишає за собою право призупинити або припинити програму в будь-який час, повідомивши про це Учасників програми за 1 календарний місяць, шляхом розміщення відповідної інформації у  магазині «АППАЛУЗА» та/або на сайті Організатора.

6.3.Повідомлення вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщене на сайті Організатора та/або у  магазині «АППАЛУЗА».

6.4.Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у програмі за своїм розсудом, без будь-яких негативних наслідків для себе, а також залишає за собою право приймати рішення щодо всіх спірних питань, пов’язаних з програмою.

6.5.Учасник програми своїм підписом, залишеним в анкеті, підтверджує, що ознайомлений та згодний з Правилами програми та надає добровільну згоду на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме включення до баз даних, зокрема й передання, в тому числі транскордонне, своїх персональних даних «АППАЛУЗА» та іншим третім особам з метою систематизації, включення їх до баз даних, надсилання інформації рекламного та/або нерекламного характеру і/чи будь-яких інших цілей, що не суперечать законодавству України. Своїм підписом Учасник програми підтверджує, що ознайомлений з правами, котрі стосуються персональних даних, а також підтверджує, що «АППАЛУЗА» й інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти на адресу Учасника письмове повідомлення про права, мету збору даних і осіб, яким передаються персональні дані. Також Учасник програми підтверджує, що в майбутньому не буде мати ніяких претензій до вищевказаних осіб щодо використання свої персональних даних, зазначених в анкеті, з метою, викладеною вище.